21 روش عالی غلبه بر تنبلی


بیست و یک ( 21 ) روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام کار در کمترین زمان

قورباغه را قورت بده

کلیه مطالب ذیل برگرفته از کتاب قورباغه را قورت بده ، اثر برایان تریسی می باشد 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 توضیحات
 فصل اول | سفره را بچینید
 فصل دوم | برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید
 فصل سوم | قانون 80/20 را در همه امور به کار بگیرید
 فصل چهارم | پیامد کارها را در نظر داشته باشید
 فصل پنجم | روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید
 فصل ششم | روی اهداف اصلی تمرکز کنید
 فصل هفتم | به قانون نشخیص ضرورت عمل کنید
 فصل هشتم | پیش از شروع ، مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید
 فصل نهم | همیشه یک شاگرد باقی بمانید
 فصل دهم | استعدادهای منحصر به فرد خود را تقویت کنید
 فصل یازدهم | محدودیت های اصلی خود را مشخص کنید
 فصل دوزادهم | هر بار یک بشکه جلو بروید
 فصل سیزدهم | خودتان را تحت فشار بگذارید
 فصل چهاردهم | قدرت های فردی خود را به حداکثر برسانید
 فصل پانزدهم | خودتان را به فعالیت ترغیب کنید
 فصل شانزدهم | روش تنبلی سازنده را تمرین کنید
 فصل هفدهم | اول سخت ترین کار را انجام دهید
 فصل هجدهم | کار را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید
 فصل نوزدهم | وقت بیشتری ایجاد کنید
 فصل بیستم | سرعت انجام کار را افزایش دهید
 فصل بیست و یکم | هر بار یک کار مهم انجام دهید
 خلاصه بیست و یک روش غلبه بر تنبلی