فصل دوم | برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید
 • نمايش صفحه شماره 5
 •  

  قورباغه را قورت بده !

   

  از همین امروز تهیه برنامه روزانه ، هفتگی و ماهانه خود را شروع کنید ، یک دفترچه یا یک برگ کاغذ بردارید و همه کارهایی را که باید در بیست و چهار ساعت آینده انجام دهید یادداشت کنید . اگر ایده های جدیدی بعداً به ذهنتان می رسد ، آنها را هم مجدداً به لیست اضافه کنید . لیستی از تمام پروژه ها و کارهای بزرگی که در نظر دارید در آینده انجام بدهید تهیه کنید . هر یک از هدف ها و پروژه های بزرگ خود را بر اساس اولویت ( آنچه مهم تر است ) و توالی ( آنچه باید اول انجام شود و آنچه باید بعد از آن انجام شود ) و ... ، مرتب کنید . برای این کار می توانید پایان کار را در نظر مجسم کنید و از آخر به اول بیایید .

   

  روی کاغذ فکر کنید ! همیشه از روی لیست کار کنید . به این ترتیب حتی خودتان هم متعجب خواهید شد که چقدر کارایی‏تان بیشتر شده است و چقدر راحت تر می توانید قورباغه خود را قورت بدهید .

   

  1 2 3 4 5
  PRchecker.info