تعبیر خواب | انواع میوه
 • نمايش صفحه شماره 27
 •  

   

  لیمو

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر دیدن لیمو در خواب ، بیماری است و دیدن آن در خواب هیچ فایده ای ندارد .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  PRchecker.info