تعبیر خواب | گ
 • نمايش صفحه شماره 16
 •  

   

  گریستن

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر گریه کردن در خواب ، شادی و خوشحالی از طرف خداوند متعال است . اگر در خواب ببیند که به خاطر گناه گریه می‏کرد و یا در مجلس مصیبت و یا تلاوت قرآن و نظایر اینها گریه می کرد ، خداوند متعال با رحمت و فضل خود بر او رحمت می کند و گناهانش را می آمرزد . اگر دید که گریه می کرد ولی از چشمش اشک نمی‏آمد ، ضرر و زیان خواهد دید . اگر ببیند که گریه می کرد ولی به جای اشک خون از چشمش می آمد ، از کارهای گذشته‏اش نادم و پشیمان و در حیرت است .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  اگر در خواب ببیند که گریه کرد و بعد از آن خندید اجلش فرا رسیده است ، خدای متعال می فرماید : « و همانا او ( خداوند ) خنداند و گریاند ، و او میراند و زنده کرد – سورۀ نجم ، آیۀ 43 و 44 ».

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
  PRchecker.info