10- زن از چه مردی خوشش می آید؟


زن از چه مردی خوشش می آید ؟

 

با آنکه زیبایی صورت و داشتن قامت موزون و مناسب ، شرط اول موفقیت زن است و مرد به عکس برای آن که نظر زن را جلب نماید و بخواهد پیروز گردد ، به چیزهای دیگر نیازمند است که زیبایی در مرتبه چهارم جای گرفته . یک حساب دقیق صدی بیست زنان پای بند چهره زیبای مردان هستند در حالی که صدی هشتاد بسا آنکه خود در زمره قشنگ ترین دختران بوده اند چندان نظری به چهره شوهر خویش نداشته اند و صفات دیگر را بر صورت او ترجیح داده اند .

گفتم در اولین فرصت که زن و مرد با هم آشنا می شوند و تحت تاثیر نیروی جذبه هم قرار می گیرند ، یکی مغلوب و دیگری پیروز می گردد ، در هر دو طرف نخستین احساسی که پدید می آید میل به اعمال جنسی است . بدون تردید زن از مرد توقع اطفای شهوت دارد و آمال مرد هم در همین است با آنکه موانعی برای دختران در بدو امر مشاهده می گردد با این همه از زیر بار قانون کلی نمی توانند شانه خالی کنند . بگذارید از اینکه عده ای معتقدند زن و شوهر آینده باید یکدیگر را پاک و بی آلایش و از روی صفا بخواهند و منظورشان از دوستی با هم اطفای تمایلات شهوانی و شانه خالی کردن از زیر بار شکنجه های جسمانی نباشد ولی من بی باکانه به شما توصیه می کنم اگر همسری برای آینده خود در نظر گرفتید نخستین چیزی که باید در نظر داشته باشید این است که همسر خود را برای همین عمل شهوانی بخواهید زیرا بزرگترین قرارداد اجتماعی که خداوند مقرر داشته بر این اصل است و هر چیز دیگر نشات گرفته از همین اصل است .

زن و شوهر منظوری جز تولید نسل ندارند و غرض از پیوندشان جز تعویض عمر خویشتن به دیگری نیست . مرد باید از همسر آینده اش خوشش بیاید او را دوست داشته باشد ، البته نه آنچنان که برادری خواهرش را می خواهد و برای زن هم این اصل پابرجا و استوار است . بعد از عشق شهوانی به مرور عشقی آسمانی و پاک بوجود می آید که رشته اتحاد زن و مرد را محکم تر و نا گسستنی و ابدی می سازد .

برای اینکه مرد بتواند محلی در دل زن بیابد باید رموز دلبری را بداند و به آن آشنا باشد و بداند که چگونه زن از مجالست او لذت می برد ، نه اینکه تنها در فکر تلذذ و استفاده شخصیی خود باشد . بسیاری از مردان با زن خود به طریقی رفتار می کنند که یک کارگر با ماشین تولید مرغ رفتار می نماید . برخی مردان زن را فقط برای خانه داری لازم می دانند و آنانی که قدری پا را فراتر نهاده اند ، همسر خویش را شریک زندگی خود تصور می کنند ، تنها به فکر آنند که از مجالست و نزدیکی با او فقط درک لذت کنند نه آن که برای او هم حقی قائل باشند . بعید نیست این موضوع موجب ناملایماتی شود که شیرازه زن و شوهر سعادتمند را از هم بپاشد و زن برای ارضای خاطر خود به دیگران جز شوی خود متوسل شود و در جای دیگر لذت بجوید .

در برخی مردان انزال زودتر از زنان صورت می گیرد و همین آقایان هستند که تصور می نمایند ، همسرشان مبتلا به مرض سردی مزاج است و از نزدیکی لذت درک نمی نمایند . غافل از اینکه شرایط لازم برای ارضای خاطر زن مهیا نشده است وگرنه به قول « رموند » عالم مشهور ، هیچ زنی به این مرض دچار نیست ، بلکه شرایط انزال برای هر زنی به میزانی مختلف و جداگانه است . یکی زودتر و دیگری دیرتر ، شاید از حدود عادی هم قدری فراتر محتلم گردد . پس اگر مردی قادر نیست زنی را به اوج لذت برساند نباید مدعی شود که هم خوابه اش مبتلا به سردی مزاج است .

PRchecker.info