مهر با آذر (9+7)

 

مهر با آذر (9+7)

 

شراکت و پیوند خوبی نخواهید داشت . با آنکه در ابتدا مطیع و سازگار هستید ، اما به ترتیب متولد آذر ناسازگار شده گاه حیله گری می کند و بالاخره باعث جدایی و طلاق می شود . اگر زندگی مشترک شما دوام بیاورد ، صاحب فرزند کمی خواهید شد . روزهای جمعه برای شما خوب است .