تیر با دی (10+4)

 

تیر با دی (10+4)

 

پیوند و شراکت نسبتاً خوبی است . ابتدای زندگی یا شراکت ، رفاه نسبی خواهید داشت . اندکی خصومت بین شما پیش می آید که بیشتر مقصر متولد تیر خواهد بود . اما کم کم رفاه بیشتری پیدا می کنید و با هم زندگی خوب و طولانی خواهید داشت . روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است .