خرداد با خرداد (3+3)

 

خرداد با خرداد (3+3)

 

پیوند و شراکت شما خوب است . ممکن است در اوایل خیلی خوب نباشد ، اما به ترتیب شرایط بهتر و بهتر میشود و انس و الفت بیشتری با هم پیدا می کنید و این تا آخر عمر پایدار خواهد بود . اولاد خوش قدم و نیک سیرتی نصیب شما می شود . روزهای شنبه و چهارشنبه برای شما خوش یمن است .