فروردین با آذر (9+1)

 

فروردین با آذر (9+1)

 

پیوند یا شراکت خوبی خواهید داشت . هرگز با هم نزاع و اختلافی نخواهید داشت . اولاد کمی نصیب شما می شود . شاید یکی یا دوتا . رابطۀ حسنۀ بین شما ، گاه موجب حسادت برخی می شود . باید مراقب افراد حسود باشید . روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است.