فروردین با فروردین (1+1)

 

فروردین با فروردین (1+1)

  پیوند شما با دوام خواهد بود . همواره با هم سازگار و مهربان خواهید بود . روزی فراوان و اولاد زیاد خواهید داشت . به ندرت بین شما اختلاف پیش می آید ، آن هم اغلب بر اثر تحریک و حسادت دیگران نخواهد بود . در چنین وقتی کافی است کمی صبور باشید تا مشکل و اختلاف رفع شود . روزهای سه شنبه برای شما خوش یمن است .