6- متولدین شهریور (مردان)

 

6-   متولدین شهریور ( مردان )

 

متولدین این ماه عموماً با گذشت ، خدا ترس و مورد محبت پدر و مادر هستند . اغلب کارشان منظم و پول فراوان به دست می آورند . اما بعضاً آن را در جای غیر ضروری خرج می کنند . انان دوست و دشمن را به خوبی تشخیص نمی دهند و گاه گرفتار تهمت می شوند . به طور کلی در زندگی ممکن است گرفتار مشکلات زیاد شوند .

متولدین این ماه عموماً شوخ طبع و دل پاک هستند ، اما زبانی تند دارند . همچنین افرادی مهربان و پرشور و عاشق پیشه هستند . اینان اغلب نشانی بر سینه دارند که علامت نجابت است . این افراد روی بعضی رنگها حساسیت دارند و به صورتی ، سرمه ای و گاه قهوه ای علاقه نشان می دهند . این افراد نباید با همسرشان خیلی خودمانی شوند . بهتر است رابطه شان را با خویشان قطع نکنند . اینان فرزند زیاد خواهند داشت .

متولدین این ماه اغلب بیمار می شوند و بیشتر از ناحیۀ پا آسیب می بینند ، چیزهای گرم و تر برای آنان نافع است . اگر از سن 5 سالگی بگذرند ، عمر طبیعی و گاه طولانی خواهند داشت . روزهای یکشنبه و چهارشنبه برای آنان خوش یمن است .