طالع بینی و فال بینی ایرانی

 • نمايش صفحه شماره 1
 • آشنایی با طالع بینی

   

  طالع بینی چیست؟

   

  هزاران سال است که بشر چشم بر آسمان دوخته و با فکر و اندیشۀ خود، قصد کشف اسرار آن را دارد . از این جهت تا کنون منجمین بسیاری در سراسر جهان پا به عرصۀ وجود گذاشته و نظریات و فرضیاتی درباره آسمان و کرات سماوی برای مردم جهان به ارمغان آمرده اند .

  امروزه مجموعۀ ستارگان را در فضا که به صورت شخص با حیوان یا اشیاء مخصوص مشاهده می شوند ، صورت فلکی نامیده و مناطق مختلف آسمان را به همان اسامی و اشکال نسبت داده و آن را مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهند .

  هزاران سال پیش مصریان ، بابلیان ، رومیان ، یونانیان ، عبریان و ایرانیان ، صورت های فلکی را در آسمان کشف و شناسایی کرده بودند ، اما در قرن دوم میلادی برای اولین بار بطلمیوس ، دانشمند مصری 48 صورت فلکی را در فهرستی ثبت نمود و تا کنون 88 صورت فلکی در آسمان کشف و نام گذاری شده اند .
   

  1 2 3 4
  لينک هاي مرتبط با اين بخش
   فال و طالع بینی ایرانی
   منسوبات متولدین فروردین ماه
   مشخصات کلی متولدین فروردین
   خصوصیات مردان متولد فروردین
   خصوصیات زنان متولد فروردین
   منسوبات متولدین اردیبهشت ماه
   مشخصات کلی متولدین اردیبهشت
   خصوصیات مردان متولد اردیبهشت
   خصوصیات زنان متولد اردیبهشت
   منسوبات متولدین خرداد ماه
   مشخصات کلی متولدین خرداد
   خصوصیات مردان متولد خرداد
   خصوصیات زنان متولد خرداد
   منسوبات متولدین تیر ماه
   مشخصات کلی متولدین تیر
   خصوصیات مردان متولد تیر
   خصوصیات زنان متولد تیر
   منسوبات متولدین مرداد ماه
   مشخصات کلی متولدین مرداد
   خصوصیات مردان متولد مرداد
   خصوصیات زنان متولد مرداد
   منسوبات متولدین شهریور ماه
   مشخصات کلی متولدین شهریور
   خصوصیات مردان متولد شهریور
   خصوصیات زنان متولد شهریور
   منسوبات متولدین مهر ماه
   مشخصات کلی متولدین مهر
   خصوصیات مردان متولد مهر
   خصوصیات زنان متولد مهر
   منسوبات متولدین آبان ماه
   مشخصات کلی متولدین آبان
   خصوصیات مردان متولد آبان
   خصوصیات زنان متولد آبان
   منسوبات متولدین آذر ماه
   مشخصات کلی متولدین آذر
   خصوصیات مردان متولد آذر
   خصوصیات زنان متولد آذر
   منسوبات متولدین دی ماه
   مشخصات کلی متولدین دی
   خصوصیات مردان متولد دی
   خصوصیات زنان متولد دی
   منسوبات متولدین بهمن ماه
   مشخصات کلی متولدین بهمن
   خصوصیات مردان متولد بهمن
   خصوصیات زنان متولد بهمن
   منسوبات متولدین اسفند ماه
   مشخصات کلی متولدین اسفند
   خصوصیات مردان متولد اسفند
   خصوصیات زنان متولد اسفند