خصوصیات زنان متولد بهمن

 

خصوصیات زنان متولد بهمن

 

زنان متولد این ماه عموماً افرادی قابل پیش بینی – کنجکاو و برخوردار از حس ششم – دارای افکار مثبت – رک و صریح – با ثبات – مستقل – سریع الانتقال – بی علاقه به ازدواج و امور زناشویی – در صورت تصمیم به ازدواج ، عشق تند و آتشین از خود نشان می دهد – گاه نمی داند چگونه علاقه خود را به همسر آینده اش و همین طور فرزندانش ابراز کند – اغلب رفتاری تعجب انگیز دارد – علاقمند به کسب معلومات و طالب شهرت است – دارای سوء ظن است و تحمل خیانت را ندارد – از دروغ و نیرنگ بیزار است – مادری دلسوز و مهربان است ، اما ابراز احساسات درونی و واقعی برایش مشکل است – اغلب حس غریبی دارد و مایل است از همه چیز سر در بیاورد – اغلب شیک پوش است و ظاهری آراسته دارد و ...

نظر شما

PRchecker.info