خصوصیات مردان متولد بهمن

 

خصوصیات مردان متولد بهمن

 

مردان متولد این ماه عموماً افرادی مستقل – روشنفکر – خلاق – مصمم و با ثبات – غیر حسود – انسان دوست – اجتماعی و طالب دوستی با افراد – علاقمند به کشف اسرار دیگران – با کمترین رابطه ، آمادۀ دوستی با دیگران است – دارای شخصیت دوگانه و دو شخصیتی است – گاه مثبت اندیش است و گاهی منفی گرا – اگر چه اغلب فردی خوش بین است و به همه اعتماد دارد – اغلب مراقب است خطایی مرتکب نشود – زیرا هم انتقاد ناپذیر است و هم مایل نیست کسی به نقطه ضعف هایش پی ببرد – از نظر ظاهر پر کار جلوه می کند ، ولی بیشتر شلوغ کار است تا پرکار – ورزش را دوست دارد – اغلب شرایط زندگی و کایرش را تغییر می دهد – معمولاً دیر ازدواج می کند – اغلب رابطه ای گرم با فرزندان خود دارد و حلال مشکلات آنهاست – محافظه کار و خود دار است – معمولاً کم می خندد ، اما وقتی می خندد ، خنده اش پر سر و صداست و ...

نظر شما

PRchecker.info