خصوصیات مردان متولد دی

 

خصوصیات مردان متولد دی

 

مردان متولد این ماه عموماً دقیق و محتاط – حسابگر – دارای قوه تشخیص و تمیز – جاه طلب – پر انرژی- گاه زورگو- اغلب صبور و خوددار- خانواده دوست – پدری جدی و خشک، اما مهربان و دلسوز – مقام را بر ثروت ترجیح می دهند – آرام و سازشکار – دارای زبانی نیش دار – علاقمند به اعمالی که دیگران را به تعجب وادارد – دارای ظاهری خشن و مصمم – تودار است و تمایلات باطنی خود را ظاهر نمی سازد – در صورت به دست آوردن ثروت ، از آن برای به دست آوردن شهرت استفاده می کند – در جوانی جدی و خشن ، در پیری نرم و آرام و دوست داشتنی – در میان سالی خوش مشرب و اجتماعی – در سالهای اول ازدواج ، علاقمند به خانه و خانواده – طالب زنی خوش پوش و تمیز و منظم ، و مادری نمونه است – خود پدری مراقب برای فرزندان است – علاقمند به شعر است – طالب احترام و محبت است ، اگر چه آن را ظاهر نسازد – با طلاق مخالف است – به خاطر هوی و هوس ، ازدواج نمی کند – در امور جنسی کمی سرد مزاج است – حامی همسر و فرزندان است – در کل فردی منظم و مرتب است – با گذر عمر ، سرزنده تر و شاداب تر می شود و ...

نظر شما

PRchecker.info