خصوصیات مردان متولد آذر


خصوصیات مردان متولد آذر

 

مردان متولد این ماه عموماً افرادی هدفجو – شجاع – خلاق – کمال گرا – کنجکاو – خوش بین – به دلیل اعتماد بیش از حد به دیگران ، گاه دچار دردسر میشود –صادق و راستگو – انسان دوست – دارای افکار مثبت انسانی – علاقمند به دوست یابی و اغلب دارای دوستان زیاد – مایل نیست کسی را  برنجاند ، بلکه رک گویی و زخم زبان احتمالی او ، غریزی است – گاه بی قید و بند و دمدمی مزاج – علاقمند به ورزش – علاقمند به حیوانات – از دیدن کودکان شاد می شود – از تشکیل خانواده امتناع می کند ، زیرا بی اعتنا به مسائل عشقی است – در صورت ازدواج ، سخت گیر ترین شوهر دنیا خواهد بود – از دروغ گفتن و دروغ شنیدن بیزار است – گاه آشفته و خشمگین می شود – با آن که اغلب در آمد خوبی دارد، اما ولخرج و اغلب بی اعتنا به پول است – در عین حال اغلب در امور مادی خوش شانس است و ...

نظر شما

PRchecker.info