خصوصیات مردان متولد آبان

 

خصوصیات مردان متولد آبان

 

مردان متولد این ماه عموماً افرادی قوی – تیزهوش- با اراده – دارای اعتماد به نفس – آرام و با ثبات – اسرار آمیز – دارای سوء ظن غریزی – طالب کارها و هدف های بزرگ – علاقمند به فلسفه و تفکر در رموز و اسرار حیات – دارای حس ششم خوب – تمایل به معنویات و روحانیت – رک و صریح – دارای ذوق و سلیقه – علاقمند به طبیعت و زیبایی – دارای روحیۀ ورزشکاری – مهربان و فدارکار ، اما مغرور – گاه انتقام جو – علاقمند به کشف رازها – کم و بیش در جستجوی مسائل و مطالب تازه و ...

نظر شما

PRchecker.info