خصوصیات زنان متولد شهریور

 

خصوصیات زنان متولد شهریور

 

زنان متولد شهریور عموماً افرادی خوش قلب – وفادار به همسر – دارای شرم و حیا – رک و راست – وظیفه شناس – با فکر – اهل عمل – کمال گرا – تیز بین – اغلب موفق در کنترل اقتصاد خانواده – با انضباط و دقیق – دست و دلباز – مسئولیت پذیر – کمتر دچار خطا می شود – خوش سلیقه و علاقمند به تمیزی و نظم و زیبایی – دارای افکار و عقاید منطقی – سر نگهدار – آشپزی قابل – طالب عشق حقیقی – خانواده دوست – مادری مهربان و دلسوز – مراقب تربیت فرزندان – قابل انعطاف و تغییر و ...

نظر شما

PRchecker.info