خصوصیات زنان متولد تیر

 

خصوصیات زنان متولد تیر

 

زنان متولد این ماه عموماً افرادی پر انرژی – آرام و دوست داشتنی – دارای افکاری سازنده – همراه با همسر و پایدار در مشکلات – اهل همدردی – نجیب و با وفا – اهل بخشش – اغلب جاه طلب – عموماً صرفه جو و گاه خسیس – در آشپزی قابل – علاقمند به اشیاء کهنه و قدیمی – معتقد به تقدیر و سرنوشت – رازدار ، حافظ اسرار شخصی – افرادی دلجو و از خود گذشته – دارای اخلاقی متغیر – گاه زود رنج و حساس – در شبهای مهتابی ، رویایی و عاشق پیشه – گاه گرفتار ترسی ناشناخته در درون خود – گاه سرد و بی اعتماد نسبت به خود و توانایی های خود و ...

نظر شما

PRchecker.info