خصوصیات مردان متولد تیر


خصوصیات مردان متولد تیر

  مردان متولد این ماه عموماً افرادی آرام – صمیمی و مهربان – خیر خواه – تودار – مختصر گو و تند گو – با نزاکت – در ظاهر ترشرو و در باطن ، رئوف و با محبت – تلاشگر و پرکار – آینده نگر – حسابگر و صرفه جو – درای استعدادهای روحی و معنوی – در وقت تنگدستی ، خویشتندار – حساس و گاه بوالهوس – طالب شعر و موسیقی و نقاشی و عطرهای خوش – متغیر و دوشخصیتی – پدری خوب و دلسوز – هم بازی بچه ها – دارای روحیه ای حساس و اثر گذار – شادی او موجب شادی خانواده و تاثر او موجب تاثر خانواده می شود . هر صدمه یا ناراحتی مدتی ذهن این افراد را مشغول خواهد کرد – دارای رابطه ای صمیمی با مادر – همسر دوست – طالب آرامش و آسایش برای خانواده و ...

نظر شما

PRchecker.info