تست خود شناسی

 

چه جور آدمی هستید !؟

 

این تست یکی از آزمونهایی است که امروزه در بسیاری از موسسات بزرگ توسط گروه ارتباطات انسانی مورد استفاده قرار می گیرد .

این آزمون شامل ده پرسش ساده است . حالا ، قلم و کاغذ خود را آماده کنید و پاسخ هایتان را علامت بزنید.

 

* آماده !!  شروع ...

 
   1 - چه زمانی بهترین حس را دارید ؟

الف : صبح ها ...............................................................................2

ب : بعد از ظهر ها و نزدیک غروب ....................................................4

ج : شب ها ...................................................................................6

 
2- معمولاً چگونه راه می روید ؟

الف : نسبتاً سریع و با گامهای بلند ..........................................................6

ب : نسبتاً سریع و با گامهای تند و کوتاه ...................................................4

ج : آهسته با سری بالا و نگاهی رو به جلو ...............................................7

د : آهسته با سری پایین ......................................................................2

ه : بسیار آرام ..................................................................................1

 
3- وقتی با کسی صحبت می کنید  ...

الف : دست به سینه می ایستید ..............................................................4

ب : دست ها را در هم قفل می کنید ........................................................2

ج : یک یا دو دستتان را به کمر می گذارید ...............................................5

د : دست خود را بر شانه طرف مقابل می گذارید ........................................7

ه : با گوشتان بازی میکنید،دست به چانه تان میگیرید و یا با موهایتان ور میروید ..6

 
4- در هنگام استراحت ،...

الف : دو زانو و به صورت یک وری می نشینید ........................................4

ب : چهار زانو می نشینید ...................................................................6

ج : پاهایتان را دراز می کنید ...............................................................2

د : یکی از پاهایتان را زیرتان جمع می کنید .............................................1

 
5- وقتی چیز جالبی برایتان اتفاق میافتد چگونه عکس العمل نشان میدهید ؟

الف : از ته دل می خندید ...................................................................6

ب : می خندید ولی نه با صدای بلند .......................................................4

ج : بی صدا و آرام می خندید ..............................................................3

د : ابلهانه لبخند می زنید ....................................................................5

 
6- وقتی در یک مهمانی و یا یک سمینار دوستانه شرکت می کنید :

الف : با صدای بلند ورود خود را اعلام و توجه همه را جلب می کنید ..............6

ب : آرام وارد می شوید و به اطراف نگاه می کنید تا آشنایی را بیابید ...............4

ج : بسیاربی صدا وارد میشوید و میکوشید توجه کسی را به خود جلب نکنید.......2

 
7- فرض کنید مشغول انجام کاری هستید ، و کاملاً حواستان را جمع آن کرده اید ناگهان چیزی و یا شخصی مانع ادامه کارتان می شود ، در این حالت شما ...

الف : از این وقفه خوشحال می شوید ....................................................6

ب : شدیداً عصبانی می شوید .............................................................2

ج : میان این دو حالت متغیرند ............................................................4

 
8- کدام رنگ را بیشتر دوست دارید ؟

الف : قرمز یا نارنجی .....................................................................6

ب : سیاه .....................................................................................7

ج : زرد یا آبی روشن .....................................................................5

د : سبز ......................................................................................4

ه : آبی تیره یا ارغوانی ...................................................................3

ی : سفید ....................................................................................2

و : قهوه ای یا خاکستری ..................................................................1

 
9- شب ها وقتی برای خوابیدن به رختخوابتان می روید، ...

الف : مستقیم و به پشت دراز می کشید .................................................7

ب : دمر و روی شکم می خوابید ........................................................6

ج : به پهلو دراز می کشید و کمی خودتان را جمع می کنید .........................4

د : یک دستتان را زیر سر می گذارید ..................................................2

ه : سرتان را زیر روکش یا پتو می برید ...............................................1

 
10- اغلب خواب می بینید که ...

الف : در حال افتادن از جایی هستید ....................................................4

ب : با کسی بحث یا دعوا می کنید .......................................................2

ج : به دنبال کسی یا چیزی می گردید ...................................................3

د : در حال پروازید یا شنا می کنید ......................................................5

ه : معمولاً خواب نمی بینید ...............................................................6

و : خواب هایتان همیشه خوب و شیرین است .........................................1

 

 

حالا امتیازاتی را که از ده سوال فوق گرفتید جمع بزنید و نتیجه را از قسمت زیر مشاهده نمایید

 نظر شما

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 امتیاز بالای 60
 امتیاز 51 تا 60
 امتیاز 41 تا 50
 امتیاز 31 تا 40
 امتیاز 21 تا 30
 امتیاز زیر 21