تست خود شناسی


چه جور آدمی هستید !؟

 

این تست یکی از آزمونهایی است که امروزه در بسیاری از موسسات بزرگ توسط گروه ارتباطات انسانی مورد استفاده قرار می گیرد .

این آزمون شامل ده پرسش ساده است . حالا ، قلم و کاغذ خود را آماده کنید و پاسخ هایتان را علامت بزنید.

 

* آماده !!  شروع ...

 
   1 - چه زمانی بهترین حس را دارید ؟

الف : صبح ها ...............................................................................2

ب : بعد از ظهر ها و نزدیک غروب ....................................................4

ج : شب ها ...................................................................................6

 
2- معمولاً چگونه راه می روید ؟

الف : نسبتاً سریع و با گامهای بلند ..........................................................6

ب : نسبتاً سریع و با گامهای تند و کوتاه ...................................................4

ج : آهسته با سری بالا و نگاهی رو به جلو ...............................................7

د : آهسته با سری پایین ......................................................................2

ه : بسیار آرام ..................................................................................1

 
3- وقتی با کسی صحبت می کنید  ...

الف : دست به سینه می ایستید ..............................................................4

ب : دست ها را در هم قفل می کنید ........................................................2

ج : یک یا دو دستتان را به کمر می گذارید ...............................................5

د : دست خود را بر شانه طرف مقابل می گذارید ........................................7

ه : با گوشتان بازی میکنید،دست به چانه تان میگیرید و یا با موهایتان ور میروید ..6

 
4- در هنگام استراحت ،...

الف : دو زانو و به صورت یک وری می نشینید ........................................4

ب : چهار زانو می نشینید ...................................................................6

ج : پاهایتان را دراز می کنید ...............................................................2

د : یکی از پاهایتان را زیرتان جمع می کنید .............................................1

 
5- وقتی چیز جالبی برایتان اتفاق میافتد چگونه عکس العمل نشان میدهید ؟

الف : از ته دل می خندید ...................................................................6

ب : می خندید ولی نه با صدای بلند .......................................................4

ج : بی صدا و آرام می خندید ..............................................................3

د : ابلهانه لبخند می زنید ....................................................................5

 
6- وقتی در یک مهمانی و یا یک سمینار دوستانه شرکت می کنید :

الف : با صدای بلند ورود خود را اعلام و توجه همه را جلب می کنید ..............6

ب : آرام وارد می شوید و به اطراف نگاه می کنید تا آشنایی را بیابید ...............4

ج : بسیاربی صدا وارد میشوید و میکوشید توجه کسی را به خود جلب نکنید.......2

 
7- فرض کنید مشغول انجام کاری هستید ، و کاملاً حواستان را جمع آن کرده اید ناگهان چیزی و یا شخصی مانع ادامه کارتان می شود ، در این حالت شما ...

الف : از این وقفه خوشحال می شوید ....................................................6

ب : شدیداً عصبانی می شوید .............................................................2

ج : میان این دو حالت متغیرند ............................................................4

 
8- کدام رنگ را بیشتر دوست دارید ؟

الف : قرمز یا نارنجی .....................................................................6

ب : سیاه .....................................................................................7

ج : زرد یا آبی روشن .....................................................................5

د : سبز ......................................................................................4

ه : آبی تیره یا ارغوانی ...................................................................3

ی : سفید ....................................................................................2

و : قهوه ای یا خاکستری ..................................................................1

 
9- شب ها وقتی برای خوابیدن به رختخوابتان می روید، ...

الف : مستقیم و به پشت دراز می کشید .................................................7

ب : دمر و روی شکم می خوابید ........................................................6

ج : به پهلو دراز می کشید و کمی خودتان را جمع می کنید .........................4

د : یک دستتان را زیر سر می گذارید ..................................................2

ه : سرتان را زیر روکش یا پتو می برید ...............................................1

 
10- اغلب خواب می بینید که ...

الف : در حال افتادن از جایی هستید ....................................................4

ب : با کسی بحث یا دعوا می کنید .......................................................2

ج : به دنبال کسی یا چیزی می گردید ...................................................3

د : در حال پروازید یا شنا می کنید ......................................................5

ه : معمولاً خواب نمی بینید ...............................................................6

و : خواب هایتان همیشه خوب و شیرین است .........................................1


 

حالا امتیازاتی را که از ده سوال فوق گرفتید جمع بزنید .

 نظر شما

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 امتیاز بالای 60
 امتیاز 51 تا 60
 امتیاز 41 تا 50
 امتیاز 31 تا 40
 امتیاز 21 تا 30
 امتیاز زیر 21