سخن بزرگان جهان

 

سخن بزرگان حاوی جملات قصار و ارزنده از بزرگان تاریخ بشریت در عرصه های علمی و فرهنگی و دینی و ... با نکته های ریز و موشکافانه در تمامی سطوح ارائه و به نظر شما میرسد

  جملات قصار ، سخن بزرگان تاریخ بشریت ، پندها و اندرزها را مطالعه نموده و بهره ببرید
 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 بخش اول
 بخش دوم
 بخش سوم
 بخش چهارم
 بخش پنجم
 سخنان فردوسی
 نادر شاه افشار
 بزرگمهر
 فردریش نیچه
 گوته
  گاندی
 رابیندرانات تاگور
 بودا
 ناپلئون بناپارت
 آلبرت انیشتن
 دالای لاما
 موریس مترلینگ