بخش چهارم
 • نمايش صفحه شماره 1

 • برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . پلوتارک


  مرد بزرگ برخود سخت می گیرد و مردکوچک به دیگران . کنفوسیوس


  شایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند . ارد بزرگ


  هر کار بزرگ در آغاز محال به نظر می رسد . کارلایل

   

  شواهدی که نمایشگر ماندگاری و جوانی نظام سیاسی هستند . ارد بزرگ

  1- همبستگی و از خود گذشتگی ملی بین توده2 .- همراهی اهل فرهنگ و اندیشه با دستگاه اداره کشور3- بالندگی و پیدایش اهل خرد4- گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلی5- مهم بودن رخدادهای درونی کشور برای مردم6- رشد سرودهای حماسی و ملی7- امید به آینده نزد توده مردم8- مردم اداره کنندگان کشور را پیشرو و پاک می بینند9- بها دادن به هم دیگر برای اداره کشور بر اساس تواناییها10- در اندیشه جوانان .، قهرمانان زنده و در زمان حال هستند .11- دلگرمی همگانی نسبت به گذشتن از چالش های پیش روی کشور12- پرهیز جوانان از گوشه نشینی و انزوا13- همراهی مردم با نخبگان دستگاه فرمانروایی
   
  شواهدی که نمایشگر فروپاشی و پیری نظام سیاسی هستند :

  1- رشد هزل و جک بین مردم2- رشد بی تفاوتی بین هنرمندان و اهل فرهنگ نسبت به دستگاه اداره کشور3- منزوی شدن خود خواسته اهل خرد4- سردی همگانی نسبت به رخدادهای سیاسی کشور5- مهم شدن تحولات برون مرزی برای مردم6- پناه بردن به غزلیات و شعر های بی بنیاد و سکر آور7- عدم امید به آینده نزد توده8- لکه دار شدن بزرگان و سروران توده ملت ( آنهایی که زمانی توانایی بسیج همگانی را داشته اند )9- رشد طایفه گری در درون سیستمهای اداری و خصوصی کشور10- پناه بردن جوانان به ابرمردان تاریخ برای پوشش ضعفهای زمان خودشان 11- نگاه شک آلود و تیره مردم به رخدادهای کشور12- رشد گسترده صوفی منشی13- سیر قهقرایی و دشمنی بین نخبگان مورد تایید ساختار سیاسی و توده مردم


  محبت را فراموش نکنیدو آن را ناچیز نشمارید  . افلاطون


  ارتباطات نه تنها جوهره حیات انسانی است بلکه مایملک حیاتی زندگی اوست. جان پیس


  دریاها نماد فروتنی هستند .  در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند . ارد بزرگ


  بدون دانستن اینکه کیستم وچرا اینجا هستم ، زندگی ناممکن است. تولستوی


  اگر هنجارهای سرزمینها نیرومند باشند انتقام هم گم می شود . ارد بزرگ


  خدایا هنر چقدر بلند وعمر چه اندازه کوتاه است . گوته


  روح انسانی ، واقعاٌ تسخیر ناپذیر است. آنتونی رابینز


  خردمندان ترس را هم به بازی می گیرند . ارد بزرگ


  آن نوع از عشق که فراتر از بدن و جسم ماست هنگامی ظهور می کند که با تمام وجود - و نه تنها با جسم خود - به معشوق عشق بورزیم. . این عشق برتر تنها هنگامی خود را نشان می دهد که با فکر و ذهن و قلب و روح خود به فکر و ذهن و قلب و روح معشوق عشق بورزیم سپس تمامی سلول های بدن ما از عشق به معشوق خواهد لرزید.این همان عشقی است که در ایثار و از خودگذشتگی نهفته است . باربارا دی آنجلیس


  هرکس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است. گالیله


  با خرد ، به سرچشمه ها بیاندیش . آدمی گاهی سرآغاز را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند . ارد بزرگ


  آینده ها بنظر بزرگ جلوه میکنند ولی وقتیکه گذشتند می فهمیم که ناچیز بوده اند. مترلینگ


  تجربه درسی است گرانبها که ارزش آن ازکلیه دروس مهم اساتید عالیقدر بالاتر است. سیسرون


  سیاسیون وقتی دشمن یک خواسته پایدار مردمی هستند ، بهترین گزینه ایی که برای نابودی آن اجرا می کنند این است که : پیشتر آفات آن را خوب بپرورند و سپس آن درخواست همگانی را با آفاتی که ساخته اند آزاد می سازند . ارد بزرگ


  انسان هیچوقت بیشتر ازآن موقع خو را گول نمیزند که خیال میکند دیگرانرا فریب داده است. لارشفوکو


  انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد. مثل فرانسوی


  پیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید . ارد بزرگ


  آنکه تندرستی دارد امید دارد و آنکه امید دارد همه چیز دارد. مثل عربی


  نمی گویم دستخوش هیجان نشو، اما خودت را به آتش هیجان ها نسوزان. مثل انگلیسی


  مردیکه کوه را ازمیان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه هاکرد. مثل چینی


  گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد. ارد بزرگ


  مقصود واقعی از داشتن هدف آن است که ضمن تعقیب هدف، شخصیت شما به عنوان یک فرد انسانی نیز ساخته شود . پاداش واقعی شما شخصیتی است که به عنوان یک انسان ، پیدا می کنید. آنتونی رابینز
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  PRchecker.info