گفتگو با خدا

 • نمايش صفحه شماره 1
 •  

   

  گفتگو با خدا  

   

  در رویاهایم دیدم که با خدا گفتگو میکنم

   

  خدا پرسید: پس تو می خواهی با من گفتگو کنی ؟

   

  من در پاسخ گفتم:  اگر وقت دارید

   

  خدا گفت :     وقـت من بینهایت اسـت

   

  پرسیدم: چه چیز بشر تو را سخت متعجب می سازد ؟

   

  خدا پاسخ داد:   کـودکیـشـان

   

  اینکه آنها از کودکیشان خسته می شوند و عجله دارند که بزرگ شوند و دوباره پس از مدتها آرزو می کنند باز کودک شوند

   

  اینکه آنها سلامتی خود را از دست می دهند تا پول بدست آورند و پولشان را از دست می دهند تا سلامتی از دست رفته را باز جویند

   

  اینکه با اضطراب به آینده می نگرند و حال خویش را فراموش

  می کنند

   

  بنا بر این    نــــه در حــال زنـدگــی مــی کـنـنـد نــــه در آیـنـده 

  1 2