تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 9
 •  

   

   

  خارپشت

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  تعبیر دیدن خارپشت در خواب ، دشمن زشت و بد اخلاق است ، اگر ببیند که خارپشت را کشت دشمنی را شکست می دهد و اگر دید که گوشت خارپشت می خورد به اندازه آن از مال دشمن می خورد و اگر ببیند که خارپشت به او آسیبی رساند از طرف دشمن به او گزندی می رسد مخصوصاً اگر از زخم آن خون بیاید .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info