تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 35
 •  

   

   

  گربۀ صحرایی

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  تعبیر گربۀ صحرایی در خواب ثروتمندی غریبه است . دیدن گوشت و پوست و استخوان او در خواب دلالت بر مال و نعمت دارد ، اگر دید که با گربۀ صحرایی می جنگید با شخص غریبی نزاع می کند و اگر دید که گربۀ صحرایی را کشت و پوستش را کند مال شخص غریبی را تلف می کند .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info