تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 16
 •  

   

   

  سقنقور ( ریگ ماهی )

   

  « جانوری است شبیه سوسمار که دارای چهار دست و پا و دم کوتاه است و قدش تا 25 سانتیمتر است و در آب و خشکی هر دو زندگی می کند . بیشتر در کنار رود نیل در میان شن ها پیدا می شود . ( فرهنگ عمید – سقنقور ) »

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند ریگ ماهی دارد امور دنیوی او مرتب و روبراه می شود و به مراد دلش می رسد اما دیانتش ضعیف می باشد ، و بعضی از معبران می گویند دلیل بر کراهت و ناخوشایندی برای اوست .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info