خصوصیات زنان متولد آذر

 

خصوصیات زنان متولد آذر

 

زنان متولد این ماه عموماً خلاق – فعال – احساساتی – مهمان دوست – بی ریا – پول خرج کن – دارای افکار و انگیزه های آنی – اغلب بی نظم و انضباط – رک گو – صادق و صمیمی – خود مختار – آزادی طلب – علاقمند به سیر و سفر – علاقمند به ورزش – به خصوص کوه نوردی – بی تفاوتی نسبت به جنس مخالف – بین خود و جنس مخالف تفاوتی نمی بیند – بی توجه به حرف مردم – اغلب در زندگی زناشویی ، مواجه با شکست – به دلیل اعتماد زیاد به دیگران ، گاه فریب چاپلوسان را می خورد – عموماً تنبل و خوشگذران و دست و دل باز – علاقمند به غذاهای خوب – همبازی خوب برای کودکان – علاقمند به تئاتر و سینما و کارهای هنری و ...

نظر شما

PRchecker.info